Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Minden amit a szabadságról tudni kell képes leírás - Szabadság.tlap.hu
részletek »

Minden amit a szabadságról tudni kell - Szabadság.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: szabadsag.tlap.hu » Minden amit a szabadságról tudni kell
Keresés
Találatok száma - 11 db
A hosszú szabadság fogalma és a bűvös 7-es!

A hosszú szabadság fogalma és a bűvös 7-es!

Napjaink embere megnövekedett alapfeszültséggel él együtt, mely a munkájában és a magánéletében egyaránt megjelenik. Ezért fokozott hangsúlyt kap a kikapcsolódás, a pihenés, az erre szánt idő mennyisége és minősége. A 'megpihenés' célja a munkavállaló feltöltődése, új ingerek, ismeretek, kalandok, kihívások révén.

A Munka Törvénykönyvéről - Rendes szabadság

A Munka Törvénykönyvéről - Rendes szabadság

1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről - Rendes szabadság 130. § (1) A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll. (2) A munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő esetekben jár szabadság: a) a keresőképtelenséget okozó betegség tartamára; b) a szülési szabadság tartamára; c) a tizennégy éven aluli gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére; d) a harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság tartamára; e) a tartalékos katonai szolgálat idejére, és f) minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre a munkavállaló távolléti díj-, illetve átlagkereset-fizetésben részesül...

A munkavállaló szabadsága - Pótszabadság

A munkavállaló szabadsága - Pótszabadság

Az 1992-től hatályos Munka Törvénykönyve (Mt.) csak egészségügyi megfontolások alapján biztosít pótszabadságot. (Az indokolás ezt azzal magyarázza, hogy a munkahely, a munkakör, valamint a beosztás jellegéből eredő pótszabadságok jogcímét és mértékét elsősorban abban a gazdasági ágazatban, szakmában vagy munkahelyen kell megállapítani, ott kell rendelkezni felőle, ahol e speciális szabályokat alkalmazzák vagy egyáltalán e sajátságos kérdések felmerülnek.) A törvény generális szabályként kimondja, hogy a pótszabadság az alapszabadságon felül jár, és a többféle jogcímen alapuló többszöri pótszabadság egymás mellett is megilleti a munkavállalót

A szabadság filozófiai fogalma

A szabadság filozófiai fogalma

A szabadság minket elsősorban hétköznapi értelemben, és különösen mint politikai szabadság, tehát mint jog érdekel. Ez azt jelenti, hogy az embernek joga van ahhoz, hogy a közösségen belül maga határozza meg az életét, a dologhoz való hozzáállását, maga döntsön a saját sorsa felett, feltéve, hogy ezt nem önzően teszi, hanem úgy, hogy a közösségen belül, annak a javát szem előtt tartja. A szabadság mint jog azonban feltételezi azt, amit metafizikai szabadságnak nevezhetünk. Azt ti., ami az emberi létnek a jellemzője, hogy ti. képes önmagát meghatározni. A tudatos önbirtoklás, a képesség arra, hogy döntsön (latinul ez a liberum arbitrium), ez a szabadságnak a veleje. A szabadságnak a filozófiai fogalma - s ezt rögtön hangsúlyozom, mert mondanivalóm is ezt közelíti meg koncentrikus körökben - nagyon nehezen érthető dolog, annak ellenére, hogy mindnyájan tudjuk, mit jelent az: én döntök. Mindnyájan tudjuk, mit jelent az, hogy egy cselekedet tőlem függ. Én magam határozom meg, hogy mit teszek. A szabadság fogalma ugyanis magába foglalja az önmozgatást: azt, hogy magam határozom meg önmagamat. Ez olyasmit is jelent, mint öntökéletesítés, önkifejlesztés. A paradoxon pontosan az, hogy adok magamnak valamit, amit ez előtt az adás előtt még én sem birtokoltam.

A szabadság jelentései

A szabadság jelentései

Kevés nehezebben meghatározható fogalom van a szabadság fogalmánál. Rövidke kutatásomban is legalább 20-30 definíciót találtam, amiből maximum azt a következtetést vonhattam le, hogy az, hogy mi a szabadság definíciója, az attól függ, hogy mit értünk szabadság alatt. Néhány a meghatározások közül: - A szabadság a szabad elhatározáson alapuló döntések meghozatalának joga. (Ez a meghatározás az önmagával való magyarázás klasszikus esete.) - A fizikai lehetősége annak, hogy az ember akaratának megfelelően cselekedhessék vagy ne tegyen. - A szabadság a szabad akarat. Egy személy akaratának szabadsága - e definíció szerint - abban áll, hogy az illető akarhatta volna másképpen is, mint ahogyan aktuálisan akarta. - Azoknak a jogoknak összessége, amelyek az egyes embernek a társadalomban való lelki, gazdasági s fizikai szabadságát biztosítják. - A függetlenség, a kényszertől való mentesség állapota. - Az emberi kreativitást jelenti. - Korlátozásnélküliség, gáttalanság. - Jogosultság. - Bevett szabályoktól való eltérés, pl. ilyen a költői szabadság (poetica licentia), amely a közönséges nyelvhasználat szabályaitól eltérő kifejezések, szóalakok, mondatszerkezetek használatát jelenti a költői nyelvben, a mérték és a rím kedvéért. - A döntés, választás szabadsága, szemben a szülői, nevelői vagy bármely autoritástól származó befolyásolással, rábeszéléssel vagy ráerőltetéssel.

A szabadságmegváltás és a prémium szabályai

A szabadságmegváltás és a prémium szabályai

A szabadság megváltásának lehetőségét, valamint a prémium, jutalom és bónusz szabályait is rögzíteni kell az új Munka törvénykönyvében (Mt.) a BDO Magyarország Tanácsadó Kft. szerint. A személyzeti tanácsadással is foglalkozó cég csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozza: a szabadságot alapvetően természetben kell kiadni, azonban célszerű lenne lehetővé tenni, hogy ha a munkavállalók ki nem adott szabadsága az évek során egy deklarált irányszámot meghalad, valamelyik érintett fél kezdeményezhesse a szabadság megváltását anélkül, hogy azt jogszabály büntetné.

Bibó István - válogatott tanulmányok - Szabadság

Bibó István - válogatott tanulmányok - Szabadság

A szabadságfogalom az emberi gondolkozás legpolárisabb fogalmainak egyike, melyet egyidejűleg tulajdoníthatunk egymással látszólag homlokegyenest ellenkező jelenségeknek.* A szabadság fogalmának vizsgálata során először is a szabadság neve alatt összefoglalt jelenségekre vonatkozó tapasztalatainkat, képzeteinket és vonatkoztatásainkat kell kritika tárgyává tennünk. Ha a szabadságról való legáltalánosabb, elsődleges képzetünket meg akarjuk ragadni, akkor úgy találjuk, hogy a szabadságot mindenkor a szükségszerűséggel, a meghatározottsággal, a törvényszerűséggel szemben álló valaminek fogjuk fel.* Ha a szükségszerűség, meghatározottság és törvényszerűség kifejezéseit némileg analizáljuk, akkor arra az eredményre jutunk, hogy a szükségszerűség oly törvényszerűség, melynek uralma alól az alája tartozó jelenség magát ki nem vonhatja;* a meghatározottság valami hasonlót jelent, azzal a különbséggel, hogy inkább több jelenség egymás közötti viszonyában használjuk, mely szerint az egyik jelenség oly módon függ a másiktól, hogy ezt a függését magából kiindulólag meg nem változtathatja.

Felvilágosító videók

Felvilágosító videók

Az igazság felszabadít szoktuk gyakran hallani és milyen igaz. Ahhoz, hogy valaki szabad lehessen, elengedhetetlenül fontos és egyszerűen szükségszerű ismernie az igazságot a világról, annak működéséről és Önmagunkról, a valódi technológiai fejlettségről, a rabszolgasorba hajtó pénzügyi rendszertől kezdve a háttérhatalmi manipulációkig és a valódi hasznos gyógymódok eltitkolásáig mindent (pl. rák gyógymódja stb.), hogy felébredhessen a sok évszázada tartó manipulációk által létrehozott mátrixól. Nálunk szinte minden ehhez szükséges dolgot megtalálsz! Ismerd az igazságot és szabad leszel ;)

Fizetés nélküli szabadság

Fizetés nélküli szabadság

Írásunkban részletes képet adunk a fizetés nélküli szabadság fajtáiról, a jogosultság feltételeiről, valamint a kapcsolódó munkáltatói feladatokról. A fizetés nélküli szabadságra vonatkozó rendelkezéseket a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) VI. fejezetének. Egyéb munkaidő-kedvezmények' fejezete tartalmazza. Az Mt. alapján egyéb munkaidő-kedvezménynek minősül a szülési szabadság, a gyermek gondozása és ápolása céljából biztosított fizetés nélküli szabadság, a szoptatási munkaidő-kedvezmény, a hozzátartozó ápolására adott fizetés nélküli szabadság, valamint a saját lakást építő munkavállaló fizetés nélküli szabadsága. Ezekben az esetekben a munkáltatónak nincs lehetősége mérlegelési jogkörében eldönteni, hogy megadja-e az adott kedvezményt, avagy sem, mivel ezek törvényben szabályozott - a munkáltató részéről kötelezően elismerendő - kedvezmények.

Hirdetés
Szabadság infó

Szabadság infó

A szabadság kiadása kérdésében a munkáltató dönt. Ezt megelőzően a munkavállalót meghallgatja a szabadság kiadása kérdésében. Az alapszabadság egynegyedének kiadása a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell, hogy történjen, kivéve a munkaviszony első három hónapját. A munkavállaló a szabadság ezen részének kiadását a szabadság kezdete előtt legalább 15 nappal köteles bejelenteni. A szabadságot kiadása két részletben kell, hogy megtörténjen, ennél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni.

Szülési szabadság

Szülési szabadság

A törvény értelmében minden kismamát 24 hét szülési szabadság illet meg. A miniszteri indoklás szerint ennek célja a szülésre való felkészülés, illetve az újszülött csecsemő gondozása. Ez olyan szabadság, amit nem a munkáltató bírál el, ugyanis, ha babát vársz, automatikusan, alanyi jogon jár neked. Számos dolog van azonban a szülési szabadsággal kapcsolatban, amit mindenképpen érdemes tudnod, hogy a lehető legoptimálisabban gazdálkodhass a szabadnapjaiddal és a pénzeddel egyaránt.

Tuti menü